Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.594,20. Het minimumloon per week bedraagt voor deze categorie € 367,90. Per dag komt dat neer op een bedrag van € 73,58. Voor werknemers van 21 jaar of jonger gelden hiervan afgeleide bedragen. Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag 22 jaar en ouder 100% € 1.594,20 € 367,90 € 73,58 21 jaar   85% € 1.355,05 € 312,70 € 62,54 20 jaar   70% € 1.115,95 € 257,55 € 51,51 19 jaar   55% €    876,80 € 202,35 € 40,47 18 jaar   47,5% €    757,25  € 174,75 € 34,95 17 jaar   39,5% €    629,70 € 145,30 € 29,06 16 jaar   34,5% €    550,00 € 126,95 € 25,39 15 jaar   30% €    478,25 € 110,35 € 22,07