Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijke minimumloon vervangen door een minimumuurloon. Na de halfjaarlijkse indexatie bedraagt dit minimumuurloon € 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Voor jongeren gelden daarvan afgeleide bedragen. Als basis voor uitkeringen, die aan het wettelijke minimumloon zijn gekoppeld, geldt een referentiebedrag per maand. Dat bedraagt € 2.069,40 per 1 januari 2024. Leeftijd Staffelpercentage Uurloon  21 jaar en ouder  100  € 13, 27  20 jaar  80  € 10,62  19 jaar  60  € 7,96  18 jaar  50  € 6,64  17 jaar  39,5  € 5,24  16 jaar  34,5  € 4,58  15 jaar  30  € 3,98

« Nieuwsoverzicht

Minimumuurloon per 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bestaande minimumbedragen per maand, per week en per dag verdwijnen per die datum. Door de invoering van een wettelijk minimumuurloon verdwijnt het huidige onderscheid dat het gevolg is van het gebruikelijke aantal gewerkte uren per week in een sector. De invoering van het minimumuurloon betekent dat afspraken in cao’s en arbeidscontracten mogelijk moeten worden aangepast.