Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en per 1 juli. Per 1 juli 2022 gelden de volgende bedragen: Leeftijd kind Bedrag per kwartaal  jonger dan 6 jaar  € 249,31  6 tot 12 jaar  € 302,74  12 tot 18 jaar  € 356,16