Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Diverse uitkeringsbedragen 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ), de AOW-uitkeringen en de Anw-uitkeringen.AOWGehuwden/samenwonenden per maand€ 782,95vakantie-uitkering€ 51,01totaal€  833,96Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)per maand€ 1.565,90 vakantie-uitkering€ 102,02totaal€ 1.667,92Alleenstaandenper maand€ 1.148,40vakantie-uitkering€ 71,42totaal€  1.219,82 De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,76 bruto per maand.Maximumdagloon (WW, WIA, WAO en ZW) Uitkeringen uit de WW, de WIA, de WAO en de ZW worden per 1 januari 2018 verhoogd met 0,8%. Het maximumdagloon voor deze verzekeringen gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 207,60 naar € 209,26 (bruto).KinderbijslagDe kinderbijslag per 1 januari 2018 bedraagt per kwartaal:per kind van 0 t/m 5 jaar (70%)€ 201,05per kind van 6 t/m 11 jaar (85%)€ 244,13per kind van 12 t/m 17 jaar (100%)€ 287,21