Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Jeugd-LIV

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen; de werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar; de werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.De bedragen voor het gemiddeld uurloon zijn voor 2018 als volgt vastgesteld:LeeftijdOndergrens gemiddeld uurloonBovengrens gemiddeld uurloon21 jaar8,409,8220 jaar6,919,3419 jaar5,437,6918 jaar4,696,04Het Jeugd-LIV wordt in de loop van 2019 automatisch uitbetaald aan de werkgever op basis van de aangeleverde loonadministratiegegevens.