Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.  Omschrijving  Percentage of bedrag  AOW  17,90%  Anw  0,10%  Maximum premieloon  € 71.628  Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie  idem, hoge premie  2,64%  7,64%  Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%  Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie  idem, lage premie  7,54%  6,18%  Opslag kinderopvang  0,50%  Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf  € 7.324.006