Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat € 58.311.   2022 2021  AOW  17,90%  17,90%  Anw  0,10%  0,10%  Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) – laag  2,70%  2,70%*  Awf – hoog  7,70%  7,70%**  Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%  0,68%  Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) – hoog  7,05%  7,03%  Aof – laag (kleine werkgevers)  5,49%  n.v.t.  Uniforme opslag kinderopvang  0,50%  0,50% *Exclusief tijdelijke verlaging per 1 augustus 2021 **In verband met coronacrisis buiten toepassing gelaten