Omdat uw administratie

helemaal niet ingewikkeld

hoeft te zijn

« Nieuwsoverzicht

Premiepercentages sociale verzekeringen 2023

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2023 gepubliceerd.  Omschrijving  Percentage of bedrag  AOW  17,90%  Anw  0,10%  Maximum premieloon  € 66.956  Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie  idem, hoge premie  2,64%  7,64%  Uitvoeringsfonds voor de overheid  0,68%  Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie  idem, lage premie  7,11%  5,82%  Opslag kinderopvang  0,50%  Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector   Grootwinkelbedrijf  € 6.922.501